TRỰC TIẾP ARMY GAMES 2021 : Xạ thủ bắn tỉa QĐND Việt Nam thi đấu ở bài số 2 | Quán thể thao

Tường thuật trực tiếp môn thi Xạ thủ bắn tỉa trong khuôn khổ Army Games 2021. ĐT bắn tỉa Việt Nam đang xuất sắc dẫn đầu sau 2 bài đầu tiên. Hãy cùng cổ v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *