Tadeusz Tomaszewski – wystąpienie z 19 maja 2021 r.

Tadeusz Tomaszewski – wystąpienie z 19 maja 2021 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 30

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie

Leave a Reply

Your email address will not be published.