Một tí màu trắng cho may mắn để gặp đồng đội tốt :))))

DPI 800
Sen 0.465
Sen Scope 1.0
Cosshair 1 4 2 2 – Cyan
Liên hệ quảng cáo Mail: ocleopwork@gmail.com
—————————–****************************———————————
L

Leave a Reply

Your email address will not be published.