Henryk Kowalczyk o finansach w 2020

Henryk #Kowalczyk – wystąpienie z 22 lipca 2021 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 35

– Sprawozdanie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.