30 July 2021 (Friday) 7:00 a.m. #OnlineMass #QuiapoDay

30 July 2021 (Friday) 7:00 a.m. #OnlineMass #QuiapoDay
Biyernes ng Ika-17 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay SAN PEDRO CRISOLOGO
(Ang Ginintuang Dila) Obispo at Pantas ng Simbahan
Punong T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *