دومین روز اعتراض به دخالت جمهوری اسلامی در عراق

گفت‌وگو با جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه

Leave a Reply

Your email address will not be published.